Η στροφή των διαφημιζομένων τα τελευταία χρόνια στην ψηφιακή επικοινωνία είναι τεράστια. Λόγω του ότι συνήθως μια μικρομεσαία επιχείρηση δεν μπορεί να υλοποιήσει ένα συνολικό επικοινωνιακό πλάνο, κυρίως λόγω του υψηλού κόστους, οι περισσότερες επιχειρήσεις επιλέγουν πλέον την ψηφιακή διαφήμιση. Ο όρος SEO αναφέρεται στην διαδικασία και τις λειτουργίες που γίνονται σε μια ιστοσελίδα με σκοπό την κατάταξη της σε υψηλότερες θέσεις, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων στις μηχανές αναζήτησης.