Η διείσδυσή τους τεράστια, όπως και οι δυνατότητές τους. Η σωστή διαχείριση των social media μιας επιχείρησης αποτελεί τον κορμό της σωστής εταιρικής εικόνας. Ο κόσμος ακολουθεί και παρακολουθεί. Η λάθος διαχείριση των social media, μπορεί να μεταδώσει αρνητικά μηνύματα σε εν δυνάμει πελάτες της επιχείρησης, προκαλώντας αρνητικά αποτελέσματα. Με τις τεράστιες δυνατότητες για απόλυτα στοχευμένη διαφήμιση μπορούμε να επιτύχουμε τα μέγιστα και πλήρως μετρήσιμα αποτελέσματα.